3CC288B3-B901-41B6-AC4E-8F962584894A

Warsztaty malowania muralu wraz z dziećmi, 'Słowokształty- symboliczne słowa,narodowe kształy’ Gniezno

Zapraszamy na osłonięcie muralu Słowokształty – symboliczne słowa, narodowe kształty, które odbędzie się na 105 dni przed 105. rocznicą Powstania Wielkopolskiego (tj. 15.09.2023)

Popularność murali obecnie jest przejawem medializacji pamięci zbiorowej i emocjonalnego przeżywania patriotyzmu. W przeciwieństwie do dzikich graffiti murale, czyli wielkoformatowe obrazy naniesione na ścianę budynku, są legalne. Ikonograficzne źródło murali o treściach patriotycznych stanowią jednak zwykle obrazy krążące online, stąd ich duża powtarzalność, wizualne i stylistyczne podobieństwo. W planowanym w naszym projekcie muralu nie ma odniesienia do gotowych wzorów. Jego projekt i ostateczny kształt opiera się i wynika z fuzji działań animacyjnych i artystycznych. Wizualną składową muralu będą przede wszystkim słowa młodych ludzi „uzyskane” w wyniku świadomie przeprowadzonego procesu warsztatowego. Za część ikonograficzną i całość projektu odpowiada Dominika Sikorska-Remez, mająca doświadczenie w realizacji murali w przestrzeni miejskiej, a także we współpracy z dziećmi i młodzieżą w ich realizacji.

Zadanie „Słowokształty – Symboliczne słowa, narodowe kształty” to propozycja skierowana w głównej mierze do dzieci i młodzieży, wynikająca z potrzeby podjęcia ważnej dla młodego pokolenia dyskusji o przynależności i potrzebie utożsamiania się z miejscem, w którym żyją. Głównym celem projektu „Słowokształty” będzie stworzenie muralu oraz wystawy, poprzez które odniesiemy się do obecności polskich symboli narodowych w przestrzeni publicznej miasta Gniezna i życia jego lokalnej społeczności. Powstanie muralu i wystawy poprzedzone zostało serią warsztatów edukacyjnych skierowanych do młodzieży z gnieźnieńskich szkół. Grafiki, które zagoszczą w przestrzeni miasta, staną się idealnym punktem wyjścia do zwiększania obecności symboli w przestrzeni miejskiej oraz wzmacniania wśród lokalnej społeczności i turystów więzi wspólnotowej oraz osobistego przywiązania się do niepodległego państwa.

Działanie dofinansowane ze środków Biura „Niepodległa” w ramach programu „Symbole Narodowe RP”.